28 şubar survivor tarık adem şahika neden tartıştı